Nadchodzące zmiany w wymaganiach dotyczących stacji roboczych: adaptacje i rozszerzenia

Od 17 listopada br. wejdą w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Dostosowania te mają na celu lepsze dostosowanie do postępu technologicznego. Pracodawcy otrzymają sześciomiesięczny okres na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do zaktualizowanych minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu.

„Pomimo różnych zmian technologicznych kilka kluczowych aspektów określonych w obowiązującym rozporządzeniu pozostaje nienaruszonych. W szczególności niezmienione jest prawo pracowników do co najmniej 5-minutowej przerwy na godzinę na obsługę monitora ekranowego, wliczone w godziny pracy. Definicja uprawnionego pracownika bo ta przerwa pozostaje niezmienna – osoba zatrudniona przez pracodawcę korzysta z monitora przez co najmniej połowę swojego dziennego czasu pracy” – podkreślali eksperci z firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Zmienione rozporządzenie kompleksowo definiuje stację roboczą, obejmującą podstawowe wyposażenie, takie jak monitor ekranowy, klawiatura, mysz lub inne urządzenia wejściowe, wraz z niezbędnymi meblami, takimi jak krzesła i stoły. Dodatkowo uwzględnia opcjonalne wyposażenie dodatkowe, takie jak dyski, drukarki, skanery, uchwyty na dokumenty i podnóżki.

„Wcześniej pracodawcy byli zobowiązani do zapewniania pracownikom okularów korygujących wzrok na podstawie zalecenia lekarza, gdy badania okulistyczne wykazały taką konieczność podczas pracy przed ekranem. Nowe rozporządzenie rozszerza ten wymóg o noszenie soczewek kontaktowych w podobnych okolicznościach” – wyjaśniają eksperci Grant Thornton. .

Przepisy te mają również szerokie zastosowanie, obejmujące użytkowanie systemów przenośnych, takich jak laptopy. Warto zauważyć, że w scenariuszach pracy zdalnej pracownicy są teraz odpowiedzialni za ustawienie swoich stanowisk pracy w wyznaczonej i wspólnie uzgodnionej lokalizacji. Pracownicy zdalni muszą potwierdzić spełnienie wymagań dotyczących stanowiska pracy, natomiast pracodawcy mają za zadanie określić standardy ergonomiczne i wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy zdalnej w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego.

Zmiany te wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w ekrany (Dz. U. z 2023 r., poz. 2367), która ma wejść w życie 17 listopada, 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *