Wpisz miasto

Ogólna ilość ogłoszeń / zleceń : 762

Zleceniodawcy

Wysokość składek w umowie zlecenia

Poniżej przedstawiam wysokość składek z podziałem na poszczególne rodzaje ubezpieczeń.

Wysokość procentowa składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń:
zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejszone o 13,71%, tj. składki finansowane przez zleceniobiorcę, łącznie ze składką na ubezpieczenie chorobowe (7,75% pokrywane jest z podatku, a 1,25% opłaca zleceniobiorca),
emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru składek (po 9,76% opłacają zleceniodawca i zleceniobiorca),
rentowe – 8% podstawy wymiaru (6,5% opłaca zleceniodawca, a 1,5% zleceniobiorca),
chorobowe – 2,45% podstawy (w całości opłaca zleceniobiorca),
wypadkowe – zróżnicowane w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67% do 3,86% (w całości opłaca zleceniodawca).